Välkommen till Göteborgs Dragspelsgille!

Göteborgs Dragspelsgille (GDG) bildades 1990 av Per Johansson. Antalet medlemmar har varierat under åren, men det har rört sig omkring 30-35 personer. Sättningen i orkestern är förutom dragspel, gitarrer (3 st), bas, trummor och en sångsolist. Gillet var troligen den första dragspelsklubben i Göteborgstrakten som på allvar gick in för att spela arrangerad musik.

Vi har spelat på flera av Göteborgs scener, exempelvis Stora scenen, Musikpaviljongen och Polketten på Liseberg. Vi har även spelat på Operan och då i samband med ”Västra Götalands län” kickoff. I Tyskland har Gillet spelat i Lübeck och Trawemünde och även i AAlborg i Danmark vid flera tillfällen. Två cd-skivor har spelats in under åren.

Vi håller numera till i Västträffens lokaler på Östra Skärvallsgatan 1, torsdagar mellan klockan 18.30 och 21.30.

Kontakta oss »